koncerty v roce 2021

V letošním roce nás můžete slyšet a vidět na těchto akcích:

30. 11., od 17:00 hodin, koncert na faře Církve československé husitské, nám. Českých bratří 35 / 2, Liberec, 460 01  

2. 12., od 18:00 hodin, adventní benefiční koncert v kostele sv. Jana Křtitele Rochlice Liberec, výtěžek z koncertu bude použit na opravu varhan